O nama

Zajednica ekipnih športova Grada Splita je osnovana 23.05.2011. godine u Splitu. Ured državne uprave SD Županije je 25.7.2011.g. donio rješenje o upisu u registar udruga RH.

Osnovni sadržaj djelatnosti ZEŠ-a grada Splita je:

- poticanje i unapređenje ekipnog športa te zajedničkih interesa udruženih članica
- usklađivanje aktivnosti svojih članica, objedinjavanje i usklađivanje programa športa
- predlaganje programa javnih potreba u športu i sudjelovanje u njegovom ostvarivanju
- skrb o kategoriziranim športašima i ostvarivanju njihovih prava i uvjeta za pripreme na športskim natjecanjima
- promicanje stručnog rada u športu i sudjelovanje u skrbi o javnim športskim građevinama
- razvijanje programa međunarodne suradnje i suradnje sa srodnim organizacijama
- obavljanje drugih djelatnosti utvrđenih statutom

ZEŠ je nastao kao težnja svih njezinih članica u vraćanju splitskog ekipnog športa na staze stare slave. Od veljače 2011.g. održan je niz sastanaka na kojima se napravila dubinska analiza ekipnog športa Grada Splita, te su detektirani svi problemi i uzroci koji su do tih problema doveli. Daljnjim radom ponuđena su rješenja koja će otkloniti sve nedostatke. Odlučeno je da ćemo u daljnjem zajedničkom radu djelovati na tri razine: Državna razina, lokalna razina, odnosi prema medijima.Kontakt

Zajednica ekipnih športova Grada Splita

  • ADRESA: Zrinsko-Frankopanska 17, 21000 Split - Hrvatska
  • OIB: 17276240517
  • ŽIRO RAČUN: 2330003-1151750918
  • KONTAKT TELEFON: +385 91 250 05 07
  • E-MAIL: zes.split@gmail.com

Uprava

Predsjednik


TajnikInformacije o našim klubovima