Kontakt

Zajednica ekipnih športova Grada Splita

  • ADRESA: Zrinsko-Frankopanska 17, 21000 Split - Hrvatska
  • OIB: 17276240517
  • ŽIRO RAČUN: 2330003-1151750918
  • KONTAKT TELEFON: +385 91 250 0507
  • E-MAIL: zes.split@gmail.com
karta